Sa­fa­ri

Je iPho­ne of Mac ver­zint au­to­ma­tisch een com­plex wacht­woord – en dat hoef je niet te ont­hou­den.

iCreate (Netherlands) - - Inhound -

Raak nooit meer een wacht­woord kwijt

Voor bij­na el­ke dienst heb je een wacht­woord no­dig. En als je het een beet­je vei­lig aan­pakt, maak je voor el­ke web­si­te een an­der wacht­woord aan. Die mo­gen niet te veel op el­kaar lij­ken – en cij­fers, hoofd­let­ters en vreem­de te­kens kun­nen na­tuur­lijk niet ont­bre­ken.

Al­leen is het best een uit­da­ging om tien­tal­len com­bi­na­ties à la DLc3- IXy- [email protected]! in je brein te stam­pen. Ge­luk­kig hoeft dat ook niet, want met iOS 12 en macOS Mo­ja­ve gaat het re­gi­stre­ren en in­log­gen op web­si­tes een­vou­di­ger en vei­li­ger dan ooit. Se­lec­teer je in Sa­fa­ri een wacht­woord­veld, dan rolt er di­rect een cryp­tisch, on­mo­ge­lijk te ra­den wacht­woord uit. Dit bergt de brow­ser vei­lig op in iCloud-sleu­tel­han­ger, dus je hoeft het niet te ont­hou­den. Wan­neer je de web­si­te la­ter weer be­zoekt om in te log­gen, vult Sa­fa­ri het wacht­woord au­to­ma­tisch in – en dat geldt dan ook voor je an­de­re Ap­ple-ap­pa­ra­ten.

Een an­der nieu­wig­heid­je zijn de waar­schu­win­gen. In de lijst met ac­counts en wacht­woor­den laat een ge­va­ren­drie­hoek zien dat je het­zelf­de wacht­woord voor meer­de­re web­si­tes hebt ge­bruikt. Zo zie je di­rect wel­ke ac­counts een uniek en sterk wacht­woord ver­die­nen, en in de­ze work­shop gaan we er­mee aan de slag!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.