IOS 12

Het in­log­gen is niet al­leen in Sa­fa­ri ge­mak­ke­lij­ker ge­wor­den. Ook bin­nen apps laat je al­les nu au­to­ma­tisch in­vul­len!

iCreate (Netherlands) - - Inhound -

Vul je be­waar­de wacht­woor­den in bij apps

We zijn dol op iCloud-sleu­tel­han­ger. De wacht­woord­dienst heeft het in­log­gen bij­zon­der snel en vei­lig ge­maakt. Toch kleef­de er al­tijd één groot na­deel aan – en dat maak­te het soms ver­lei­de­lijk om een an­de­re wacht­woord­be­heer­der te ge­brui­ken. De dienst was na­me­lijk niet ge­ïn­te­greerd in iOS-apps, waar­door het daar nog no­dig was om je wacht­woord hand­ma­tig in te voe­ren. En dat wacht­woord was je na­tuur­lijk al­lang weer ver­ge­ten.

In iOS 12 hoef je je wacht­woord niet meer te ont­hou­den of uit de In­stel­lin­gen- app te vis­sen, want iCloud- sleu­tel­han­ger is nu ook bin­nen apps te ge­brui­ken. Het werkt op de­zelf­de ma­nier als in Sa­fa­ri: wan­neer je bij een in­log­scherm op een ven­ster tikt, ver­schijnt er een me­nu. Daar­in staan één of meer­de­re ac­counts die bij het plat­form ho­ren. Tik je op zo’n ac­count, dan wor­den de vel­den au­to­ma­tisch in­ge­vuld. En ook fijn: de wacht­woord­ge­ne­ra­tor van Sa­fa­ri werkt nu ook in apps. Het zelf be­den­ken van een sterk wacht­woord is ook hier dus niet meer no­dig en het ont­hou­den laat je he­le­maal aan iCloud­sleu­tel­han­ger over!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.