Pixum

Een sfeer­vol­le ka­len­der wordt nóg leu­ker met je ei­gen win­ter­se fo­to’s!

iCreate (Netherlands) - - Inhound -

Maak een ad­vents­ka­len­der vol ver­ras­sin­gen

Sta je ook al te po­pe­len voor de kerst? Kun je niet wach­ten tot­dat je je huis kunt ver­sie­ren met ren­die­ren, sneeuw­pop­pen en ge­zel­li­ge kaars­jes? Schalt All I Want for Christ­mas al uit de spea­kers? Je bent véél te vroeg! Maar als je houdt van af­tel­len: waar je wel mooi op tijd voor bent, is het ma­ken van een ad­vents­ka­len­der.

Na­tuur­lijk kun je zul­ke ka­len­ders in al­le soor­ten en ma­ten vin­den in de win­kels. Ach­ter de 24 deur­tjes in de ka­len­ders gaan klei­ne ver­ras­sin­gen schuil. Van cho­co­laatjes tot kras­lo­ten en van Play­mo­bil-pop­jes tot beau­ty-pro­duc­ten: er is te­gen­woor­dig voor ie­der­een wel wat wils. Maar veel leu­ker is het nog om je ei­gen ad­vents­ka­len­der te ont­wer­pen, met jouw fo­to’s en jouw tek­sten. Bij Pixum heb je bin­nen een hand­om­draai zo’n ge­per­so­na­li­seer­de ad­vents­ka­len­der in el­kaar ge­zet. Dan kan op 1 de­cem­ber het af­tel­len naar de kerst pas echt be­gin­nen. Het moei­lijk­ste van het he­le ver­haal? Niet al op dag één al­le 24 deur­tjes te­ge­lijk ope­nen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.