Gry­os of gy­ro­scoop?

iCreate (Netherlands) - - Nieuws Top 10 -

‘Gy­ro­scoop … dat heeft vast iets met gy­ros te ma­ken’, be­weert Lau­ra op de iCre­a­te-re­dac­tie. ‘Ben je gek?’, roept Sven. ‘Nee, ze heeft ge­lijk!’, zegt Wi­ki­pe­dia. De naam slaat op het Griek­se γύρος wat ‘draai­en’ be­te­kent. En laat een gy­ro­scoop nou juist draai­be­we­gin­gen me­ten. Nu heb­ben we hon­ger.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.