Maak snel een pdf van één of meer­de­re pa­gi­na’s uit een pdf

iCreate (Netherlands) - - Tips Van De Redactie - Sven La m e rs

Voor­ver­to­ning is een zwaar on­der­schat pro­gram­ma. Het is bij­voor­beeld in staat om zo’n beet­je al­le af­beel­dings­for­ma­ten te ope­nen en te be­wer­ken. Daar­naast kun je an­no­ta­ties toe­voe­gen aan pdf’s. Maar wist je dat je ook ge­mak­ke­lijk een nieu­we pdf kunt ma­ken met daar­in slechts één of een aan­tal pa­gi­na’s uit een ge­o­pen­de pdf? Haal hier­voor de ‘Mi­ni­a­tu­ren’ te­voor­schijn met de knop links­bo­ven in het ven­ster. Se­lec­teer dan de pa­gi­na’s waar­van je een nieu­we pdf wilt heb­ben en sleep de­ze uit het ven­ster naar je bu­reau­blad. Ta­da, een nieuw pdf-be­stand. Ove­ri­gens kun je ook de volg­or­de van pa­gi­na’s in een pdf aan­pas­sen. Hier­voor hoef je al­leen de volg­or­de van de mi­ni­a­tu­ren aan te pas­sen door ze te ver­sle­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.