Scha­kel het tril­len van de wek­ker uit

iCreate (Netherlands) - - Tips Van De Redactie - Ter­ry St o k e r

In de tip op pa­gi­na 33 van iCre­a­te 102 ge­ven we aan dat de func­tie Niet sto­ren niets aan het wek­ker­ge­drag ver­an­dert. Dat wil ech­ter niet zeg­gen dat dat ir­ri­tan­te ge­tril niet uit­ge­zet kan wor­den. Ze­ker als je een sub­tiel wek­ker­ge­luid hebt in­ge­steld om rus­tig te ont­wa­ken, wil je niet el­ke och­tend recht­op in bed zit­ten door die aard­be­ving op je nacht­kast­je. Tik in de app Klok links­bo­ven op ‘Wij­zig’ en ga naar een van je wek­kers, of maak een nieu­we aan via het plus­je rechts­bo­ven. Via ‘Ge­luid>Tril­len’ kom je ver­vol­gens bij een me­nu om de tril­func­tie naar wens in te stel­len – en on­der­in he­le­maal uit te scha­ke­len. De Klok-app ont­houdt de laat­ste wek­ker­in­stel­ling, dus el­ke nieu­we wek­ker die je van­af nu in­stelt zal niet tril­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.