... of het ori­gi­neel

iCreate (Netherlands) - - Workshop Garage Band -

Wil je het num­mer le­ren zo­als het ge­schre­ven is, dan kies je voor Ad­van­ced. Voor gi­taar be­te­kent dit soms dat je de­ze in een apar­te stem­ming moet zet­ten. De stem­vork bo­ven­in is hier­bij je vriend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.