Kies en down­load een les

iCreate (Netherlands) - - Workshop Garage Band -

Se­lec­teer num­mers om een kor­te in­tro­duc­tie­vi­deo van de ar­tiest te be­kij­ken. Hier zie je ook meer in­fo over de in­houd en het ni­veau van de les. Iets ge­von­den van je ga­ding? Klik ‘Down­load’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.