Het per­fec­te sja­bloon

iCreate (Netherlands) - - Workshop Numbers -

Om je op weg te hel­pen met de­ze nieu­we func­tie heeft Ap­ple een nieuw Num­bers-sja­bloon voor je klaar­ge­zet: Ca­te­go­rie­ën. Daar­mee ont­dek je het ge­mak­ke­lijkst de voor­de­len van de nieu­we func­tie. Het is te vin­den on­der ‘Ar­chief>Nieuw’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.