Speed Ram­ping

iCreate (Netherlands) - - Workshop Final Cut Pro -

Speed Ramp is een ge­wel­di­ge ma­nier om bin­nen een clip met snel­heid te va­ri­ë­ren; daar­van wordt je vi­deo dy­na­mi­scher. Sleep de vi­deo­clip ‘Speed-ramp’ naar de tijd­lijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.