Work­shops

Geef je fo­to’s een re­tro-uit­stra­ling met de krach­ti­ge be­wer­kings­op­ties van Fo­to’s.

iCreate (Netherlands) - - Inhound -

Inspi­re­ren­de tips en trucs voor je Mac, iPad, iPho­ne, Ap­ple Watch en Ap­ple TV.

Di­gi­ta­le ca­me­ra’s zijn ge­maakt om een zo na­tuur­ge­trouw mo­ge­lij­ke weer­ga­ve van de wer­ke­lijk­heid vast te leg­gen. Dit maakt je kiek­jes af en toe ech­ter een beet­je te ste­riel, te per­fect. Soms ver­lan­gen we ge­woon te­rug naar die ou­bol­li­ge maar ro­man­ti­sche kleur­weer­ga­ve van een ana­lo­ge fo­to, met al zijn im­per­fec­ties. Die ge­ven het plaat­je juist ka­rak­ter.

Heb je zo’n fo­to die wel een vleug­je re­tro kan ge­brui­ken, dan voeg je dat via Fo­to’s ge­mak­ke­lijk toe. Dank­zij Cur­ven en Se­lec­tie­ve kleur geef je een fo­to die ver­trouw­de war­me gloed. Voeg ver­vol­gens een vig­net toe om die her­ken­ba­re on­ge­lij­ke be­lich­ting van de ana­lo­ge fo­to­ca­me­ra na te boot­sen. Zo gaan jouw di­gi­ta­le fo­to’s di­rect te­rug in de tijd en lijkt het net of ze zo uit de don­ke­re ka­mer ko­men. De nos­tal­gie spat van het scherm. Heb je een­maal de juis­te re­troin­stel­lin­gen ge­von­den, dan pas je de­ze di­gi­ta­le tijd­reis ge­mak­ke­lijk toe op an­de­re fo­to’s. Hoe je dit al­le­maal doet, lees je in de­ze work­shop.

1 3 4 2

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.