Apps

iCreate (Netherlands) - - Inhound -

De­ze pa­rel­tjes vie­len ons af­ge­lo­pen maand op in de App Sto­re.

Voor ie­der­een die niet de nieuw­ste iPho­ne XS of XR heeft, is die coo­le scherp­te­diep­te­func­tie (zie de re­view van­af pa­gi­na 20) er een­tje die de ja­loe­zie aan­wak­kert. Maar de mo­ge­lijk­heid om met ach­ter­grond­scherp­te te stoei­en, is er ook voor de iPho­ne 7 Plus, iPho­ne 8 Plus en de iPho­ne X. Al ruim voor de lan­ce­ring van Ap­ple’s vlag­gen­schip kon dit al met de Ca­me­ra-app Fo­cos, mis­schien wel de pi­o­nier van het aan­pas­ba­re bokeh- ef­fect. De app (be­schik­baar voor al­le iPho­nes met een dub­be­le lens) richt zich vol­le­dig op het ma­ken van por­tret­ten met ach­ter­gron­d­on­scherp­te. Na een tik op de op­na­me­knop doemt de fel­be­geer­de iPho­ne XS-func­ti­o­na­li­teit op: een schuif­re­ge­laar voor het boke­hef­fect. Die krijg je ook als je een eer- veegt, hoe meer de ach­ter­grond ver­an­dert in een on­her­ken­ba­re waas. De func­ti­o­na­li­teit zit niet even goed in el­kaar als die van de nieuw­ste iPho­ne, maar we moe­ten zeg­gen: heel ver zit die er niet van­daan. Al­leen bij een zeer groot dia­frag­ma (en dus veel ach­ter­gron­d­on­scherp­te) zijn er wat schoon­heids­fout­jes te vin­den. Maar Fo­cos biedt meer dan al­leen een re­ge­laar voor het dia­frag­ma. Met func­ties als High­lights, Vorm en Hel­der­heid pas je de waas op de ach­ter­grond tot in de per­fec­tie aan. Met ver­schil­len­de len­zen geef je ze zelfs een ar­tis­tiek ef­fect mee. En je kunt de­len van een por­tret­fo­to iso­le­ren, Niet al­le van laatst­ge­noem­de op­ties zijn gra­tis, daar­voor heb je de Prover­sie no­dig. Die kost €1,09 per maand, of €11,99 voor een le­vens­lan­ge toe­gang. Maar ook zon­der de­ze Pro-func­ties breng je je por­tret­fo­to naar de Max. En mis­schien wel meer dan dat. (Koen van Eke­ren)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.