‘iPho­ne XS heeft niet de al­ler­bes­te ca­me­ra’

Voor het eerst heeft een nieu­we iPho­ne niet de al­ler­bes­te ca­me­ra in smartpho­ne-land.

iCreate (Netherlands) - - Nieuws Top 10 -

De ca­me­ra van de iPho­ne XS (Max) wekt in­druk. Over de X klaag­den we al niet, maar de plaat­jes van de XS zijn nóg over­wel­di­gen­der. Lees on­ze re­view op pa­gi­na 20 maar eens. Heeft de iPho­ne XS Max dan ’s we­relds bes­te smartphon­eca­me­ra? Net niet, zo oor­deelt het toon­aan­ge­ven­de DxOMark: de drie­vou­di­ge ca­me­ra van de Hua­wei P20 Pro doet het iets be­ter.

De ge­re­nom­meer­de web­si­te be­oor­deelt de ca­me­ra’s van smartpho­nes op ba­sis van meer dan 1500 fo­to’s en ruim twee uur aan vi­deo­ma­te­ri­aal. Dit keer on­der­wier­pen ze de iPho­ne XS Max aan ver­schil­len­de tests en de sco­re kwam uit op 105. Dat is vier pun­ten min­der dan Hua­weis top­mo­del. De der­de plek (103 pun­ten) wordt in­ge­no­men door de pa­ra­de­paard­jes van HTC en Sams­ung: de U12 en Ga­laxy No­te 9. De slech­te­re sco­re van de iPho­ne XS heeft voor­al te ma­ken met de zoom­func­tie. Vol­gens DxOMark is die wel­is­waar licht ver­be­terd ten op­zich­te van de iPho­ne X, maar zoom­beel­den la­ten veel lu­mi­nan­tie­ruis zien (ze zijn kor­re­lig) en zijn min­der ge­de­tail­leerd.

De zoom­func­tie biedt ruim­te voor ver­be­te­rin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.