iPho­ne XS even krach­tig als MacBook Pro

De A12-chip eve­naart bij­na de pres­ta­ties van de snel­ste desktop-pro­ces­sors.

iCreate (Netherlands) - - Nieuws Top 10 -

De iPho­ne XS draait op een A12- chip die vol­gens Ap­ple vijf­tien pro­cent snel­ler is dan de A11- chip van vo­rig jaar. Maar mis­schien is het be­drijf zelfs te be­schei­den ge­weest. Vol­gens de pro­ces­sor- ex­perts van Anand­tech zijn de ver­be­te­rin­gen nog gro­ter en na­dert de chip zelfs de kracht van een mo­der­ne desktop com­pu­ter. In ben­ch­mark­tests kwam naar vo­ren dat hij wel veer­tig pro­cent snel­ler is, en dat de pro­ces­sor op som­mi­ge fron­ten zelfs nog be­ter scoort. ‘ Wat nog­al ver­ba­zing­wek­kend is, is hoe dicht Ap­ple’s A11 en A12- chip zich bij de desktop- com­pu­ters be­vin­den’, al­dus Anand- tech. Bij som­mi­ge tes­ten deed de A12 het zelfs be­ter dan de Sky­la­ke- chip van In­tel, die in de MacBook Pro 2016 zit.

Hoe­lang zal het nog du­ren voor­dat Ap­ple de chips uit de iPho­ne en iPad ook in de Macs bouwt? Ze zijn im­mers ve­le ma­len ener­gie­zui­ni­ger, en bie­den sinds kort dus ver­ge­lijk­ba­re pres­ta­ties.

Ap­ple zegt dat de pro­ces­sor van de XS 15 pro­cent snel­ler is … een un­der­sta­te­ment.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.