No. 3 Ver­vang nog snel je iPho­ne-ac­cu

Nu is je laat­ste kans om de bat­te­rij van je iPho­ne te­gen het la­ge ta­rief te ver­van­gen.

iCreate (Netherlands) - - Nieuws Top 10 -

Wil je je iPho­ne-bat­te­rij la­ten ver­van­gen? Dan kun je daar be­ter niet heel lang meer mee wach­ten. In ja­nu­a­ri 2019 wordt de prijs voor de­ze re­pa­ra­tie stuk­ken ho­ger. Het ver­van­gen van de bat­te­rij kost op dit mo­ment maar 29 eu­ro. Dit ta­rief is gel­dig tot en met 31 de­cem­ber 2018. Daar­na wordt het duur­der om de re­pa­ra­tie uit te la­ten voe­ren. Van­af 1 ja­nu­a­ri be­taal je 49 eu­ro, voor de iPho­ne X zelfs 69 eu­ro.

Het la­ge­re ta­rief voor ser­vi­ce aan de bat­te­rij is een ges­te van Ap­ple. Ap­ple kwam on­ge­veer een jaar ge­le­den in op­spraak toen bleek dat het de snel­heid van iPho­nes te­rug­draai­de op het mo­ment dat de kwa­li­teit van de ac­cu ver­min­dert. Goed­be­doeld, maar Ap­ple had hier­over wat trans­pa­ran­ter mo­gen zijn. Naast ex­cu­ses kwam Ap­ple con­su­men­ten te­ge­moet met dit la­ge­re ta­rief. Het geldt voor de iPho­ne SE, iPho­ne 6 (Plus), iPho­ne 6s (Plus), iPho­ne 7 (Plus), iPho­ne 8 (Plus) en iPho­ne X.

Moet ik mijn bat­te­rij ver­van­gen?

Je kunt de con­di­tie van je bat­te­rij con­tro­le­ren via ‘In­stel­lin­gen>Bat­te­rij>Bat­te­rij­con­di­tie’. Als hier wordt aan­ge­ge­ven dat je bat­te­rij geen piek­pres­ta­ties meer on­der­steunt, is ver­van­ging so­wie­so ver­stan­dig. Dat geldt ook als de maxi­mum­ca­pa­ci­teit van de bat­te­rij ver te­rug­ge­lo­pen is. Ap­ple han­teert nor­maal een norm van tach­tig pro­cent voor­dat er wordt over­ge­gaan tot re­pa­ra­tie, maar ook daar­mee wordt nu cou­lan­ter om­ge­gaan. Je zou je bat­te­rij dus ook uit voor­zorg kun­nen la­ten ver­van­gen.

Bin­nen­kort gaat de prijs weer om­hoog.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.