Co­conutBat­tery voor iOS

iCreate (Netherlands) - - Lezersvragen -

Bes­te re­dac­tie, in jul­lie boek ‘Jouw Mac 2018’ is er spra­ke van de app co­conutBat­tery waar­mee je de ca­pa­ci­teit van de ac­cu van de Mac, iPho­ne en iPad kunt chec­ken. Hoe krijg ik het pro­gram­ma ge­ïn­stal­leerd op mijn iPho­ne? Op mijn iMac luk­te het wel … Met vrien­de­lij­ke groe­ten, Pas­cal Kep­pens Er is geen apar­te app voor de iPho­ne, je kunt de bat­te­rij van je iPho­ne chec­ken via co­conutBat­tery op de Mac (te down­lo­a­den via www.co­conut-flavour.com www.co­conut-flavour.com). Zie daar het der­de tab­blad, iOS De­vi­ce. Kop­pel je iPho­ne via usb aan je Mac en klik op dat tab­blad en op de ver­vers-knop. Via wi is ook mo­ge­lijk, maar daar­voor moet je up­gra­den naar de be­taal­de Plus-ver­sie van de app. Ove­ri­gens biedt iOS 12 ook al­ler­lei ge­reed­schap­pen waar­mee je de con­di­tie van je bat­te­rij kunt con­tro­le­ren. Ga hier­voor op je iPho­ne naar ‘In­stel­lin­gen> Bat­te­rij>Bat­te­rij­con­di­tie’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.