XTRA Fil­men met 60 fps

iCreate (Netherlands) - - Workshop Final Cut Pro -

In de­ze work­shop merk je dat het aan­tal fra­mes per se­con­de waar­mee je lmt erg veel kan uit­ma­ken in de na­be­wer­king. Stan­daard lmt je iPho­ne met 30 fps, maar dit kun je ver­an­de­ren naar 60 fps via ‘In­stel­lin­gen>Ca­me­ra>Neem vi­deo op’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.