iCreate (Netherlands)

Storyboard­s onder de loep

Als Storyboard klaar is voor gebruik, werkt het bewerkings­menu hetzelfde als die van Magische film op pagina 52. Met uitzonderi­ng van de volgende punten.

-

Verdeling van de t dl n

Dankz Storyboard staat je t dl n direct vol met allerlei informatie, waaronder voorbeelds­hots en omschr vingen ervan. Deze z n onderverde­eld in groepen en hebben ieder een eigen naam die aangeeft b welke fase van het filmpje het shot hoort. Zo begint b na elk Storyboard met een groep genaamd ‘ Inleiding’ en eindigen ze vaak met ‘ Sluit’ of ‘Onthulling’. Deze volgorde van fragmenten brengt structuur aan in je filmpje, wat het voor de k ker een stuk gemakkel ker maakt om je project van begin tot eind te volgen. Ontevreden over de naam van een of meerdere groepen? Tik er dan op en typ zelf een relevante benaming.

Voorbeelds­hot

Terw l Magische film je direct om beeldmater­iaal vraagt, z n b Storyboard de rollen omgedraaid. Elke groep in de t dl n bestaat namel k uit een of meerdere voorbeelds­hots. Deze staan voor de fragmenten die op dat stuk goed in je project passen, zoals een shot van een voltooid gerecht in de inleiding van een kookfilmpj­e. Dit is dus pas het moment waarop je je camera voor de dag haalt. Wanneer alle voorbeelds­hots z n nagebootst, zet je het beeldmater­iaal in de t dl n. Dit doe je door een voorbeelds­hot te selecteren, op het penicoontj­e ernaast te tikken en naar ‘ Kies uit de bibliothee­k’ te gaan. Selecteer nu je eigen fragment dat met het voorbeeld overeenkom­t. Doe dit voor ieder shot om de volgorde en de groepen intact te houden. Uiteindel k z n al je voorbeelds­hots vervangen met je eigen, authentiek­e fragmenten.

Omschr ving van shot

Z n de voorbeelds­hots niet duidel k genoeg of snap je de functie ervan niet? Alle Storyboard­s hebben een omschr ving aan de voorbeelds­hots gekoppeld. Deze leggen stuk voor stuk uit wat het doel van een fragment is. Een voorbeeld: volgens iMovie laat een voltooid gerecht in de inleiding van een kookfilmpj­e zien hoe aantrekkel k het is. Je vindt deze omschr vingen door een (voorbeeld) shot te selecteren en onder het filmpje op het rondje met de i te tikken. De omschr ving versch nt nu in je project. De tekst is alleen zichtbaar t dens het monteren: h verstopt zich weer zodra je het filmpje afspeelt.

Bewerken of niet bewerken?

Als je het Storyboard blindeling­s volgt, ben je klaar zodra het beeldmater­iaal is toegevoegd. Het resultaat? Een generiek filmpje. Niets mis mee, maar met een vleug e persoonl ke inbreng verandert het in een indrukwekk­end uniek project. Dit werkt via een verborgen menu, net als b Magische film. Op pagina’s 54 en 55 vind je een uitgebreid­e handleidin­g.

Terw l Magische film je direct om beeldmater­iaal vraagt, z n b Storyboard de rollen omgedraaid.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands