iCreate (Netherlands)

Terug naar het begin

Het oude iMovie bestaat nog steeds, maar bevindt zich wel op een verborgen plek. We geven je een opfriscurs­us.

-

Terw l Magische film en Storyboard zich richten op beginners, bl ft iMovie ook toegankel k voor de wat gevorderde­re filmmakers. Dat laatste was juist het geval vóór de release van iMovie 3.0: gebruikers werden in het diepe gegooid en moesten projecten zelf opbouwen. Deze doe-hetzelf-versie is nu een apart onderdeel genaamd ‘ Film’ en is ideaal wanneer je volledige controle over een project wilt hebben. Hieronder leggen we de lay- out van deze functie uit, op de volgende pagina geven we een Film-spoedcursu­s.

M n film 1

Een voorbeeldf­ilm is onmisbaar, want het is voor filmmakers cruciaal om de gevolgen van elk stukje monteerwer­k te controlere­n. In iMovie staat h onder ‘ M n film’. Je speelt hem af wanneer je wilt en b bolletje 4 staat hoe.

Mediabibli­otheek 2

Met de mediabibli­otheek upload je bestanden naar je project. Tik rechtsbove­n op het plusje om hem te openen. Video’s, foto’s en ander beeldmater­iaal voeg je toe b het tabblad ‘ Media’, geluidsfra­gmenten en - effecten b ‘Audio’.

T dl n 3

Onderin staat een t dl n met alle geüploade bestanden. Wanneer je een fragment wilt bewerken, moet je het hier selecteren door erop te tikken. Nu wordt h geel. De verticale streep geeft aan waar in de t dl n je momenteel staat.

Afspelen of terugspoel­en 4

Pal in het midden staan twee p len: een naar links met een streepje en een naar rechts. Met de eerste spoel je terug naar een eerder punt in de t dl n, de tweede speelt je project af vanaf de plek waar je staat.

De Film-functie is ideaal wanneer je volledige controle over een project wilt hebben.

 ?? ?? 3 4 1 2
3 4 1 2

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands