iCreate (Netherlands)

Back-ups en partities

-

Je hebt nu een usb-stick met alle benodigde bestanden, maar je moet nog één keuze maken: wil je je huidige besturings­systeem updaten, of een losse partitie gebruiken? Als je voor de eerste optie gaat, is het maken van een Time Machine-reservekop­ie érg belangr k. Je oude besturings­systeem komt dan namel k volledig te vervallen, dus heb je een back- up nodig voor als er iets misgaat. B een losse partitie bl ft je huidige besturings­systeem in stand, en kun je zelf kiezen wanneer je welke versie van macOS gebruikt – maar ook hierb adviseren we om eerst een Time Machine-back-up te maken voor als er iets misgaat b het partitione­ren.

1 Lege sch f

Sluit een harde sch f aan die leeg mag. Is h al leeg? Ga dan naar stap 3. Open anders Sch fhulpprogr­amma (via ‘Apps>Hulpprogra­mma’s’), selecteer de externe sch f en klik op ‘ Wis’.

1 Sch fhulpprogr­amma

Open Sch fhulpprogr­amma (via ‘Apps>Hulpprogra­mma’s’) en selecteer je Macintosh HDsch f. Je vindt hem het gemakkel kst als je in de menubalk ‘ Weergave>Toon alleen volumes’ selecteert.

2 Formaat

Voer een naam in voor je Time Machinesch f. W gaan simpelweg voor ‘ Time Machine’. Selecteer vervolgens b structuur ‘APFS’ en klik op ‘ Wis’. Na het wissen is je sch f klaar voor back- ups.

2 Volume maken

Klik op ‘+ Volume’ en voeg een nieuw APFS-volume toe met een zelfgekoze­n naam. Hier komt de nieuwe versie van macOS op te staan. Kun je niet een nieuw volume maken? Ga dan naar stap 3.

3 Time Machine

Ga nu naar ‘ Systeemvoo­rkeuren>Time Machine’ en selecteer de zojuist gewiste sch f als locatie voor je reservekop­ie. Maak vervolgens een reservekop­ie op deze sch f. Dit kan een paar uur duren.

3 Partitione­er

B oudere versies van macOS kun je geen gebruik maken van volumes, en moet je de sch f partitione­ren. Selecteer ‘ Partitione­er’ en maak een nieuwe partitie aan van minstens 30 GB.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands