iCreate (Netherlands)

Installeer macOS

-

Haal je usb- stick er maar weer b ! Nu je alle bestanden op een stick hebt, en een reservekop­ie van de Mac (en/of een nieuwe partitie) hebt gemaakt, ben je helemaal klaar om je oude Mac b te werken. En dat is gemakkel ker dan je denkt! Na de installati­e moet je nog een paar stappen uitvoeren om het opstarten in Monterey mogel k te maken zonder je usb-stick. W leggen je precies uit hoe dit in z n werk gaat.

3 Installati­e

Selecteer nu de gewenste taal, en klik op het p ltje naar rechts. Klik dubbel op ‘ Installeer macOS Monterey’. Volg de stappen, en selecteer de juiste sch f: Macintosh HD, of je nieuwe partitie. Nu begint de installati­e.

6 Open

Klik op ‘ Build and Install OpenCore>Build OpenCore’, en als laatste op ‘ Install OpenCore’. Selecteer je interne sch f (meestal disk0) en installeer hem daar. Nu heb je geen usb-stick meer nodig!

1 Starten

Zet je Mac uit, en zorg dat de usb- stick verbonden is. Zet hem weer aan terw l je de Option-toets ingedrukt houdt, tot er drie icoontjes in beeld komen. Ga met de p ltjestoets­en naar ‘ EFI Boot’ en druk op enter.

4 OpenCore

Na de update (of verse installati­e) van macOS Monterey moet je nog wat configurat­iestappen doorlopen. Daarna halen we OpenCore er weer b . Open de usb-stick in Finder, en kopieer de OpenCore Patcher naar je Apps-map.

7 Root Patch

Het kan z n dat je wifi of grafische kaart nog een kleine update (een zogeheten patch) nodig heeft om goed te functioner­en. Ga terug naar het hoofdscher­m van OpenCore en selecteer ‘ Post Install Root Patch’.

2 Monterey

In het tweede scherm selecteer je (op dezelfde manier) de optie om macOS Monterey te installere­n. De Mac start nu het installati­eprogramma, met behulp van de benodigde bestanden van OpenCore.

5 Boot Picker

Om te voorkomen dat je telkens het menu van stap 1 tegenkomt, open je OpenCore Patcher en navigeer je naar ‘ Settings’. Haal hier het vinkje b ‘ Show Boot Picker’ weg. Klik dan op ‘ Return to Main Menu’.

8 Klaar is Kees

Klik in dit menu op ‘ Start Root Patching’ als er patches beschikbaa­r z n. OpenCore start opnieuw op in de ‘root-modus’, waarb je weer op ‘ Post Install Root Patch>Start Root Patching’ moet drukken.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands