iCreate (Netherlands)

Het leven na de update

-

Na het volgen van alle stappen heb je een volledig functioner­ende versie van macOS Monterey op je niet- ondersteun­de Mac. Over het algemeen werkt het precies zoals je verwacht – inclusief het downloaden van updates via ‘ Systeemvoo­rkeuren>Software- update’. Toch z n er wat dingen waar je rekening mee moet houden na de upgrade naar Monterey. W zetten ze voor je op een r .

Wacht met updates

Hoewel updaten gewoon mogel k is, b voorbeeld als er een kleine release uitkomt of zelfs als macOS 13 er is, is het aan te raden om alt d even te wachten met updaten. Soms maken de updates bepaalde dingen ‘ kapot’ en introducer­en ze nieuwe bugs. Nieuwe bugs z n b te houden op de Github-pagina van OpenCore, die je vindt via icreatemag­azine.nl/opencore- bugs. Wacht een paar weken met updaten, en bek k of er in de l st nieuwe bugs b z n gekomen. Zo niet, dan is updaten meestal veilig.

Updates voor OpenCore

OpenCore wordt regelmatig b gewerkt om bugs te verhelpen en ondersteun­ing toe te voegen voor nieuwe updates van macOS. Zodra je OpenCore start, wordt er al gekeken of er updates voor z n. Je kr gt dan een melding als je OpenCore kunt updaten. Het is ook handig om af en toe handmatig te controlere­n of er updates z n. Dit doe je via icreatemag­azine.nl/opencore- updates. Op deze pagina zie je alle versies van OpenCore onder elkaar, van nieuw tot oud. Download op deze pagina – mits er een nieuwere versie is dan degene die je al hebt – het bestand ‘OpenCorePa­tcher- GUI. app. zip’.

Nadat je OpenCore Legacy Patcher hebt b gewerkt, is het van belang om de software opnieuw te installere­n op je interne sch f, en de Post Install Root Patch uit te voeren. Hiermee zorg je dat alle verbeterin­gen van OpenCore op je Mac worden doorgevoer­d, en dat h weer klaar is voor eventuele Mac-updates. Volg hiervoor opnieuw stap 6 tot en met 8 op de vorige pagina.

Maak back-ups

Hoewel OpenCore na installati­e vr wel nooit problemen oplevert, is het toch aan te raden om je back- ups b te houden. Gebruik hiervoor een Time Machine- back- up (zie p. 71). Zo heb je alt d nog toegang tot je bestanden, mocht er toch iets misgaan met macOS Monterey. Heb je een backup gemaakt van je Mac voordat je de installati­e van Monterey uitvoerde? Het is mogel k om op dezelfde externe sch f een back-up te maken van Monterey. Zo heb je een reservekop­ie van voor de update, en van na de update. Maak hiervoor een tweede partitie aan op de externe sch f (zie p. 71), en maak daar vervolgens een Time Machine-sch f van in ‘ Systeemvoo­rkeuren>Time Machine’.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands