iCreate (Netherlands)

Apps om in contact te blijven

Dankzij CarPlay blijf je ook in de auto bereikbaar. Dit zijn de beste apps voor dit doel.

-

Tekstberic­hten lezen is niet nodig. Apple’s app Berichten leest ze hardop voor.

Microsoft Teams

Door meer dan twee jaar pandemie is Microsoft Teams het zakel ke communicat­iemiddel nummer één geworden. Nu we allemaal weer wat vaker naar kantoor gaan of zakel k onderweg z n in Nederland of België, komt de CarPlay- ondersteun­ing van Teams goed van pas. Heb je een Microsoft Teams-account, dan kun je met de Teams-app in je auto je collega’s bellen. De mogel kheid om berichten te sturen, is er niet.

WhatsApp

WhatsApp is de meest gebruikte messengerd­ienst ter wereld. Tegel kert d is het ook de enige universele messengerd­ienst met een fatsoenl ke CarPlay-app. De belangr kste functies z n wellicht het voorlezen en dicteren van berichtjes. Dat werkt dankz Siri heel gemakkel k. Na het spraakcomm­ando ‘ Hé Siri, stuur Laura een bericht in WhatsApp’ mag je een tekst dicteren en versturen, na ‘ lees m n nieuwste WhatsApp-berichten’ worden alle binnengeko­men berichten voorgeleze­n. Verder is het ook mogel k om mensen via WhatsApp vanuit CarPlay te bellen. Wat we daarentege­n wel missen, is een optie om spraakberi­chten te versturen. In de auto zou deze mogel kheid zeker van pas komen.

Berichten

Met Apple’s Berichten-app laat je inkomende iMessages of tekstberic­hten hardop voorlezen. Of je dicteert ze met Siri en stuurt de berichten naar contactper­sonen uit je adresboek. In tegenstell­ing tot in WhatsApp z n spraakberi­chten hier wel mogel k. Alle berichten kun je na het inspreken laten voorlezen, afspelen, opnieuw opnemen, weggooien of verzenden. Dat werkt met behulp van grote knoppen op het scherm of door met Siri te praten. Al met al dus de perfecte berichtena­pp voor in de auto. Helaas is iMessage niet beschikbaa­r voor Android, en daarom ben je dan weer ouderwetse sms’ jes aan het versturen. Ben je op zoek naar telefoonge­sprekken via Berichten? Dat werkt – wie had dat verwacht – via de Telefoon-app.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands