Sel­fie

Katholiek Nieuwsblad - - KNOPINIE -

Heeft een aap au­teurs­recht? Die vraag be­heerste de af­ge­lo­pen twee jaar een rechts­zaak tus­sen die­ren­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie PETA en fo­to­graaf Da­vid Sla­ter. Aap Naru­to maak­te in 2011 een in­mid­dels we­reld­be­roem­de sel­fie met de ca­me­ra van Sla­ter. De fo­to­graaf eis­te de rech­ten op de fo­to op, maar ja, Naru­to druk­te nu een­maal op de knop. Het kwam de­ze week tot een schik­king. Is Naru­to nu de rijk­ste aap ter we­reld? Nee hoor, al­le aap­jes mo­gen mee­de­len in de buit. Sla­ter do­neert een kwart van zijn in­kom­sten aan goe­de doe­len die het leef­ge­bied van de die­ren be­scher­men. (SvdB)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.