De ‘hei­li­ge van 9/11’

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

In de Ver­e­nig­de Sta­ten klinkt de roep om hei­lig­ver­kla­ring van de fran­cis­caan My­chal Jud­ge (1933-2001) steeds lui­der. Hij kwam om bij de ter­reur­aan­sla­gen van 11 sep­tem­ber 2001 in New York. Jud­ge staat in de volks­mond als be­kend als de ‘hei­li­ge van 9/11’. Jud­ge was aal­moe­ze­nier van de New York­se brand­weer. Hij ging op 9/11 na de aan­val het World Tra­de Cen­ter bin­nen. Vol­gens oog­ge­tui­gen haast­te de fran­cis­caan zich om men­sen in nood bij te staan met ge­bed en de sa­cra­men­ten, ter­wijl het ge­bouw in brand stond en men­sen van de bo­ven­ste ver­die­pin­gen uit de to­ren spron­gen. Jud­ge zou een zwaar­ge­won­de brand­weer­man de laat­ste sa­cra­men­ten heb­ben toe­ge­diend, na­dat de­ze ge­raakt was door ie­mand die uit het raam was ge­spron­gen. De helm die Jud­ge droeg, is la­ter aan paus Jo­han­nes Pau­lus II aan­ge­bo­den. Jud­ge wordt ge­zien als het eer­ste do­de­lij­ke slacht­of­fer van de ter­reur­aan­sla­gen van 9/11. My­chal Jud­ge o.f.m. stond ook be­kend om zijn pas­to­ra­le zorg voor ge­mar­gi­na­li­seer­den uit de LGBT-ge­meen­schap, aids­pa­ti­ën­ten en ver­slaaf­den. Vol­gens Luis Fer­nan­do Es­ca­lan­te, pos­tu­la­tor van zijn hei­lig­ver­kla­rings­pro­ces, past Jud­ge bin­nen de nieu­we weg naar hei­lig­ver­kla­ring van hen die hun le­ven (held­haf­tig) ge­ven voor an­de­ren, die paus Fran­cis­cus on­langs be­kend­maak­te. (ICN/Sla­te)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.