Kar­di­naal Caf­far­ra over­le­den

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

De eme­ri­tus-aarts­bis­schop van Bo­logna, kar­di­naal Car­lo Caf­far­ra, is woens­dag op 79-ja­ri­ge leef­tijd over­le­den. Hij werd in 2006 door paus Be­ne­dic­tus XVI tot kar­di­naal ge­cre­ëerd en stond tus­sen 2004 en 2015 aan het hoofd van het bis­dom Bo­logna. Caf­far­ra was al eni­ge tijd ziek, meldt het Va­ti­caan. Paus Fran­cis­cus stuur­de di­rect na zijn over­lij­den een te­le­gram naar het bis­dom Bo­logna, waar­in hij zich aan­sloot bij het ver­driet om het ver­lies van “een wij­ze her­der, vol ij­ver”. De paus loof­de Caf­far­ra om “zijn vreug­de­vol­le dienst voor het Evan­ge­lie” en “zijn in­ten­se lief­de voor de Kerk”. Caf­far­ra was een van de vier kar­di­na­len die de zo­ge­he­ten du­bia-brief on­der­te­ken­de, waar­in om op­hel­de­ring werd ge­vraagd over en­ke­le pas­sa­ges van de apos­to­li­sche ex­hor­ta­tie Amo­ris Lae­ti­tia. Caf­far­ra ver­weer­de zich fel te­gen de aan­tij­ging in som­mi­ge me­dia dat hij een te­gen­stan­der van de paus zou zijn. (KN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.