Ne­der­land­se je­zu­ïet ge­wijd

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

De Ne­der­land­se je­zu­ïet Wou­ter Bles­graaf is za­ter­dag­och­tend door kar­di­naal Jo­zef De Ke­sel in Bel­gië tot pries­ter ge­wijd. De wij­dings­plech­tig­heid vond plaats in de je­zu­ïe­ten­kerk in He­ver­lee-Leu­ven. De nieu­we pries­ter is ge­bo­ren en ge­to­gen in het Bra­bant­se Ois­ter­wijk. Hij stu­deer­de ge­o­gra­fie aan de Rad­bou­d­un­i­ver­si­teit Nij­me­gen. Tij­dens zijn stu­die ging Bles­graaf zich meer in het ge­loof ver­die­pen en raak­te be­trok­ken bij een pro­tes­tants- chris­te­lij­ke stu­den­ten­ver­e­ni­ging. Aan het eind van zijn stu­die “kwam de le­vens­gro­te vraag: en nu?”, zo ver­telt hij. “Toen kwam ik de je­zu­ï­ten te­gen en is al­les heel snel ge­gaan.” (Ig­nis)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.