Kop­ti­sche bis­schop werd ver­moord door ex-mon­nik

Katholiek Nieuwsblad - - VARIA -

De kop­tisch-or­tho­doxe abt-bis­schop Epip­ha­ni­os (zie KN 32) blijkt ver­moord te zijn door een voor­ma­li­ge mon­nik van zijn kloos­ter. De D Egyp­ti­sche po­li­tie heeft na on­der­vra­ging van meer dan d vier­hon­derd per­so­nen een mon­nik en een ex-mon­nik n tot be­ken­te­nis­sen ge­bracht. Bei­den pro­beer­den na­der­hand d zelf­moord te ple­gen. Het was de ex-mon­nik die d de abt een fa­ta­le slag met een ij­ze­ren staaf toe­bracht. b Hij was eni­ge tijd ge­le­den door Epip­ha­ni­os uit het h kloos­ter van Sint-Ma­ca­ri­us de Gro­te ge­zet. De D 64-ja­ri­ge abt was ver­moord op weg naar het zon­dag­och­tend­ge­bed d van drie uur, op een plek die bui­ten het h zicht van de ca­me­ra’s in het kloos­ter lag. Er was hem niets ont­sto­len; wei­nig kans dus dat het om roof­moord of ter­ro­ris­me ging. Wel­licht vrees­de de kop­tisch-or­tho­doxe paus Ta­wa­dros II al dat de moord op de abt een in­ter­ne aan­ge­le­gen­heid was, toen hij de mon­ni­ken na de be­gra­fe­nis­van Epip­ha­ni­os ver­bood nog lan­ger op so­ci­a­le me­dia ac­tief te zijn. (Benoit Lan­noo)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.