On­li­ne naar San­tia­go

Katholiek Nieuwsblad - - ACTUEEL -

Te­gen­woor­dig kun je ook via in­ter­net pel­gri­me­ren, een zo­ge­he­ten cy­ber­pel­gri­ma­ge. Zo be­spaar je je­zelf de bla­ren en leg je de rou­te naar San­tia­go af via Goog­le Maps. “Ei­gen­lijk on­der­mijnt dit al­le ele­men­ten van een klas­sie­ke pel­gri­ma­ge”, stelt on­der­zoek­ster Su­zan­ne van der Beek. “Een daar­van is het idee van af­stand en dat je daad­wer­ke­lijk weg­gaat van huis. Als je te­rug­gaat naar de veer­tien­de eeuw, zie je al dat vir­tu­eel pel­gri­me­ren voor­kwam. Zo wa­ren er boe­ken met pren­ten uit het Hei­li­ge Land waar­mee men­sen zich in­beeld­den dat ze op pel­gri­ma­ge wa­ren.” De Kerk er­kent ove­ri­gens be­paal­de vor­men van cy­ber­pel­gri­ma­ges. In 2013 kon ie­der­een die met juis­te in­ten­tie via so­ci­a­le me­dia deel­nam aan de We­reld­jon­ge­ren­da­gen, en die aan een aan­tal voor­waar­den vol­deed, een vol­le af­laat ver­die­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.