Pries­ter ver­moord in Ni­ge­ria

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

In een voor­stad van de Ni­ge­ri­aan­se hoofd­stad Abu­ja is za­ter­dag een pries­ter dood­ge­scho­ten. Het in­ci­dent vond plaats tij­dens een roof­over­val op een su­per­markt. Dat meldt de Va­ti­caan­se mis­sie­pers­dienst Fi­des. Ka­pe­laan Mi­chael Aka­wu was pas on­ge­veer een half jaar pries­ter. Bij de roof­over­val vie­len meer slacht­of­fers. De­tails daar­over ont­bre­ken bij het ter per­se gaan­van de­ze edi­tie nog.. Aka­wu werk­te in de pa­ro­chie van On­ze-Lie­ve-Vrouw van de On­be­vlek­te Ont­van­ge­nis in een voor­stad van Abu­ja, Do­bi-Gwag­wala­da. De jon­ge ka­pe­laan was de eerste pries­ter uit de voor­stad. Aka­wu werd op 4 fe­bru­a­ri van dit jaar pries­ter ge­wijd door de aarts­bis­schop van de Ni­ge­ri­aan­se hoofd­stad, kar­di­naal Jo­hn Onay­ei­kan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.