Re­vo­lu­tie

Katholiek Nieuwsblad - - KNOPINIE -

Re­vo­lu­tie in Oost-Ne­der­land: de com­mu­nis­ti­sche NCPN be­gint er een af­de­ling, meldt De Sten­tor. Op de fo­to het po­lit­bu­ro, in­clu­sief Le­nin­por­tret en ro­de vlag met ha­mer en sik­kel.

Ter­wijl je je nog in­beeldt wat er zou ge­beu­ren als ex­treem­rechts par­tij­ka­der dood­leuk met na­zikop­stuk en swas­ti­ka in de re­gio­pers zou ver­schij­nen, stelt de jour­na­list de logische vraag naar Sta­lin en Noord-Ko­rea. De he­ren ne­men “lie­ver Cu­ba” ten voor­beeld: “Ie­der­een eten, een dak bo­ven zijn hoofd en zie­ken­huis­toe­gang.”

His­to­ri­sche on­be­nul­len al­ler lan­den, ver­e­nigt u. (PD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.