Mis­si­on: Im­pos­si­ble

Katholiek Nieuwsblad - - KNOPINIE - Ad van de We­ge

Bij het le­zen van de film­re­cen­sie van Het­tie van der Ven in KN 32 vroeg ik me af of een der­ge­lijk ar­ti­kel thuis hoort in KN. Nor­ma­li­ter heb­ben de be­spro­ken films wat meer diep­gang dan Mis­si

on: Im­pos­si­ble – Fal­lout waar­in moord, dood­slag en wraak de vas­te in­gre­di­ën­ten zijn. Is er niets zin­vol­lers te bie­den op film­ge­bied? Ze­ker hoofd­rol­spe­ler Tom Crui­se, één van de meest voor­aan­staan­de Scien­to­lo­gy-le­den, heeft be­den­ke­lij­ke idee­ën, waar­in de woor­den de­mo­cra­tie en chris­te­lijk ge­loof niet voor­ko­men. Scien­to­lo­gy is im­mers geen kerk, maar een mens ver­ach­ten­de, geld­be­lus­te or­ga­ni­sa­tie die naar we­reld­macht streeft. Het stoort me om dan in KN re­cla­me voor zo’n film en hoofd­rol­spe­ler te moe­ten le­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.