Strui­ke­len over ou­de Grie­ken

Katholiek Nieuwsblad - - KNSTACCATO -

In ou­de tij­den kwam je van het Ibe­risch schier­ei­land tot in In­dia de in­vloed van Grie­ken te­gen: Griek­se men­sen, Griek­se ste­den, de Griek­se cul­tuur. Phi­lip Ma­tys­zak legt in De Grie­ken (hoe had de ti­tel ook an­ders moe­ten lui­den?) uit hoe dat zo is ge­ko­men. Hij richt zich op de ve­le per­so­nen en idee­ën die wij nu met ‘het ou­de Griekenland’ as­so­ci­ë­ren, maar die in fei­te uit die dias­po­ra kwa­men, en niet uit wat wij nu Griekenland noe­men. Hij laat die bre­de­re Griek­se we­reld door­lo­pen tot 1453; er kwam pas een eind aan met de val van Con­stan­ti­no­pel, hoofd­stad van het By­zan­tijn­se rijk (dat vol­gens Ma­tys­zak eer­der Grieks dan (Oost-)Ro­meins was). De Grie­ken is be­knopt en over­zich­te­lijk. Ma­tys­zak schrijft luch­tig en on­der­hou­dend, en schuwt een iro­ni­sche knip­oog hier en daar niet. Tot zover al­les pri­ma. Ver­ve­len­der is zijn her en der op­bor­re­len­de nei­ging om de Mid­del­eeu­wen neer te zet­ten als ‘de Don­ke­re Tijd tus­sen de Oud­heid en de zes­tien­de eeuw waar­in we die Oud­heid weer her­ont­dek­ken’. Jam­mer dat de aan­ste­ke­lij­ke (en te­rech­te) pas­sie voor het ou­de Griekenland ook hier weer met der­ge­lij­ke cli­chés moet sa­men­gaan. (PD) Phi­lip Ma­tys­zak, De Grie­ken. Uitg. Athe­na­e­um, 200 pp., pb., € 19,99, ISBN 978 90 25309 03 9

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.