Kerk en ge­loof

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

In het Di­o­ce­saan Mis­si­o­nair Groot­se­mi­na­rie Re­demp­to­ris Ma­ter in Nieuw Nie­dorp wo­nen cir­ca 20 bui­ten­land­se pries­ter­stu­den­ten. De kos­ten van hun op­lei­ding moe­ten goed­deels wor­den be­taald uit gif­ten. Help on­ze toe­kom­sti­ge pries­ters door uw ge­bed en fi­nan­ci­ë­le steun. Stg. DE WEG, Zo­mer­vaart 162 zw, 2033 DD Haar­lem. T: 0620787182 IBAN NL62 RABO 0146126335. www.rk­goe­de­doe­len.nl/de­weg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.