Poll

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

De po­li­tie­ke druk om te vac­ci­ne­ren neemt toe. VVD-frac­tie­voor­zit­ter Klaas Dijk­hoff sluit een vac­ci­na­tie­plicht niet lan­ger uit.

Heel ver­stan­dig. Zo­als hij zelf schrijft: je vrij­heid houdt op daar waar an­de­ren scha­de wordt be­rok­kend. ❙❙❙❙❙❙❙❙❙ ❙ ❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙ (46,9%)

Laat het ka­bi­net, zo­als het nu doet, door­gaan met het po­si­tief sti­mu­le­ren van vac­ci­na­tie in plaats van dwang te ge­brui­ken.

❙❙❙❙❙ ❙ ❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙ (27,1%)

On­be­grij­pe­lijk. Men­sen zijn vrij om zelf te be­slui­ten of zij hun kin­de­ren la­ten vac­ci­ne­ren.

❙❙❙❙❙ ❙ ❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙ (24,3%)

On­ver­stan­dig. Dit gaat in het ka­bi­net een splijt­zwam wor­den tus­sen VVD en Chris­tenU­nie.

❙ ❙ ❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙❙ (1,7%)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.