Be­ne­dic­tus XVI schrijft pas­toor van zijn doop­kerk dank­brief

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Eme­ri­tus-paus Be­ne­dic­tus XVI heeft een dank­brief ge­schre­ven aan Jo­seph Kai­ser, pas­toor van de St.-Os­wald­kerk in de pa­ro­chie Marktl in Bei­e­ren. Daar werd Be­ne­dic­tus zelf 91 jaar ge­le­den ge­doopt. Pas­toor Jo­seph Kai­ser heeft de brief op 15 au­gus­tus open­baar ge­maakt, meldt Ze­nit. “Het is mooi om te zien dat u al­tijd open en toe­gan­ke­lijk bent voor de men­sen en de ge­lo­vi­gen”, schrijft Be­ne­dic­tus, “en dat u er al­les aan ge­daan hebt ie­der­een naar Je­zus Chris­tus, de wa­re kern, te lei­den. Hij ver­ge­zelt ons al­tijd en ie­de­re dag, tot wij ge­roe­pen wor­den om door de deur naar het eeu­wi­ge le­ven te gaan.” Be­ne­dic­tus XVI, des­tijds nog Jo­seph Alois Rat­zin­ger ge­he­ten, werd op 16 april 1927 in de St. Os­wald­kerk ge­doopt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.