Krap

Katholiek Nieuwsblad - - KNOPINIE -

Kin­der­op­vang dreigt voor de helft van de ou­ders on­be­taal­baar te wor­den, blijkt uit on­der­zoek van het SCP. Naast het ei­gen huis is het de groot­ste kos­ten­post waar­voor wer­ken ei­gen­lijk niet meer loont. De ta­rie­ven gaan naar ver­wach­ting ook nog eens stij­gen om­dat de kwa­li­teits­ei­sen om­hoog ge­schroefd moe­ten wor­den.

En moe­ten een­ver­die­ners niet dub­bel be­las­ting be­ta­len om­dat an­ders de ar­beids­markt te krap zou wor­den?

Wed­den dat die nog krap­per wordt als men­sen zich niet eens kin­de­ren meer kun­nen ver­oor­lo­ven? (JP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.