In­dia: slacht­of­fers an­ti­chris­te­lijk ge­weld her­dacht

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

In Cut­tack-Bhuba­nes­war in In­dia is op 25 au­gus­tus een Mis ge­hou­den om de slacht­of­fers van de po­grom in Kand­ha­mal in 2008 te her­den­ken. Der­tien bis­schop­pen, ne­gen­tig pries­ters en tal­rij­ke ge­lo­vi­gen vier­den de Mis, waar­bij ook en­ke­le gees­te­lij­ken van an­de­re chris­te­lij­ke stro­min­gen aan­we­zig wa­ren, meldt Asi­aNews. Er werd ook ge­be­den voor die­ge­nen die nog steeds lij­den on­der de tra­ge­die en voor die­ge­nen die ge­weld ge­brui­ken. De po­grom vond in 2008 plaats als re­ac­tie op de moord op de hin­doe-ex­tre­mist Swa­mi Laksh­ma­na­nan­da Sa­raswa­ti. Hoe­wel een ma­o­ïs­ti­sche groe­pe­ring de moord op­eis­te, wer­den hoofd­za­ke­lijk chris­te­nen slacht­of­fer van het ge­weld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.