VS: meer mis­bruikon­der­zoe­ken aan­ge­kon­digd

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

De open­baar aan­kla­ger in de Ame­ri­kaan­se staat Il­li­nois start een on­der­zoek naar sek­su­eel mis­bruik door gees­te­lij­ken in de zes bis­dom­men in die staat. Dat meldt de Ca­tho­lic Herald. Te­ge­lij­ker­tijd heb­ben twee bis­schop­pen uit Mis­sou­ri zelf de open­baar aan­kla­ger in hun staat ge­vraagd hun bis­dom­men door te lich­ten, meldt CNS. Het on­der­zoek in Il­li­nois volgt op het grand ju­ry­rap­port in de staat Pen­n­syl­vania, waar­in drie­hon­derd van mis­bruik be­schul­dig­de pries­ters zijn ver­meld. In het rap­port wor­den vol­gens het kan­toor van de aan­kla­ger “ten min­ste ze­ven pries­ters met ban­den met Il­li­nois” ge­noemd. In Mis­sou­ri vroeg de aarts­bis­schop van St. Louis de aan­kla­ger vo­ri­ge week don­der­dag zelf om zijn bis­dom door te lich­ten op mis­bruik­za­ken en de af­han­de­ling daar­van. Ook bis­schop Shawn McK­night van Jef­fer­son Ci­ty deed die vraag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.