In­do­ne­si­sche pre­si­dent be­zoekt bis­schop­pen

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

Pre­si­dent Jo­ko Wi­do­do van In­do­ne­sië heeft voor het eerst een be­zoek ge­bracht aan de In­do­ne­si­sche bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in Jak­ar­ta, meldt news.va. Hij kwam om te luis­te­ren naar wat er speelt in de Kerk in zijn land. Wi­do­do vroeg de In­do­ne­si­sche ka­tho­lie­ken hun bij­dra­ge te le­ve­ren aan de di­ver­si­teit en een­heid van het land. Hij be­na­druk­te de be­lang­rij­ke rol voor re­li­gi­eu­ze in­sti­tu­ten in het be­wa­ren van de di­ver­si­teit in de na­tie be­na­drukt. Vol­gens aarts­bis­schop Su­ha­ryo had het be­zoek van Wi­do­do niets te ma­ken met de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen van vol­gend jaar. Ook zei hij dat de pre­si­dent de wens heeft uit­ge­spro­ken het Va­ti­caan te be­zoe­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.