Agen­da

Katholiek Nieuwsblad - - KNINSPIRATIE -

Klin­kend Erf­goed

Maas­tricht, vr 31 aug t/m wo 5 sept Luid­klok­ken, ca­ril­lons, to­ren­uur­wer­ken en or­gels zijn een ge­meen­schap­pe­lijk be­zit en niet meer weg te den­ken bij het er­va­ren van on­ze om­ge­ving. Het vijf­daag­se Klin­kend Erf­goed Fes­ti­val biedt on­der meer spe­ci­a­le lunch- en avond­con­cer­ten, een klok­ke­ne­s­ta­fet­te langs ca­ril­lons in Bel­gisch en Ne­der­lands Lim­burg, een na­ti­o­naal sym­po­si­um, een spe­ci­aal or­gel­pro­gram­ma voor ba­sis­scho­lie­ren, cross-over con­cer­ten en de Eu­ro­pe­se pre­mi­è­re van Hack

The Bells, ‘s we­relds groot­ste idee­ën­wed­strijd voor ca­ril­lons. In­fo: www.klin­ken­derf­goed.nl

Mi­ni­cur­sus Kerk­la­tijn

Heus­den, v.a. di 4 sept Ken­nis­ma­ken met Kerk­la­tijn in drie bij­een­kom­sten van an­der­half uur. Men leert ach­ter­gron­den van drie ge­be­den en de ver­taal­prin­ci­pes ken­nen. Steeds 20.00 uur in zij­zaal­tje van de H. An­to­ni­us­kerk (Vors­ter­mans­plein 14). In­fo/op­ga­ve: [email protected]­fran­cis­cus.nl

Stil­le re­trai­te

Sit­tard, di 4 t/m za 8 sep Re­trai­te in Be­zin­nings­huis Re­gi­na Car­me­li (Kol­len­berg 2) met als the­ma: ‘Spi­ri­tu­a­li­teit voor een moe­di­ge min­der­heid’. In on­ze stre­ken wordt de Kerk klei­ner. Wat is we­zen­lijk voor het chris­te­lijk ge­loof, le­ven met Je­zus Chris­tus en ker­ke­lij­ke ver­bon­den­heid? Wat heb­ben en­ke­le mo­der­ne hei­li­gen - Edith Stein, Fré­dé­ric Oza­nam, Chi­a­ra Ba­da­no - ons hier­bij te zeg­gen? In­lei­der: mgr. Jo­ris Schrö­der. Kos­ten: € 216,-. In­fo/op­ga­ve: (046) 888 95 93, re­gi­n­a­car­me­liz­[email protected]

Mee­leef­da­gen

Aar­le-Rix­tel, vr 7 t/m zo 9 sep Voor jon­ge vrou­wen (18-40 jaar) die het kloos­ter­le­ven wil­len le­ren ken­nen of zich af­vra­gen of het iets voor hen is. Wer­ken, bid­den en eten met de Mis­sie­zus­ters van het Kost­baar Bloed (Kloos­ter­dreef 7), en tijd voor ont­span­ning en uit­leg. Deel­na­me gra­tis. In­fo/op­ga­ve: (0492) 46 13 24, zr­ma­de­lei­[email protected]­hoo.com

Bloem­ta­pijt bij ka­pel

Roer­mond, za 8 t/m do 13 sept Jaar­lijks Bloem­ta­pijt in de be­de­vaart­ka-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.