‘Eritrea is het Noor­dKo­rea van Afri­ka’

Katholiek Nieuwsblad - - KNINSPIRATIE -

Vol­gens Vluch­te­lin­gen­werk kent Eritrea “een van de meest on­der­druk­ken­de re­gimes ter we­reld”. Kri­tiek op de re­ge­ring is ver­bo­den en te­gen­stan­ders wor­den ge­ar­res­teerd. Veel Eritree­ërs vluch­ten van­we­ge de zeer lan­ge dienst­plicht, die kan op­lo­pen tot meer dan tien jaar. Het land staat daar­om be­kend als het “Noord-Ko­rea van Afri­ka”. De be­vol­king van Eritrea be­staat uit ver­schil­len­de vol­ken, het land heeft dan ook geen of­fi­ci­ë­le taal. De helft van de be­vol­king is mos­lim, de an­de­re helft chris­ten. Een min­der­heid daar­van is ka­tho­liek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.