Kerk­proe­ve­rij 2018

Katholiek Nieuwsblad - - KNBOEK - In­fo: www.kerk­proe­ve­rij.nl

De ‘Kerk­proe­ve­rij’ is een ini­ti­a­tief van de Raad van Ker­ken waar­bij le­den van lo­ka­le pa­ro­chies en ge­meen­tes wor­den ge­sti­mu­leerd om ie­mand uit te no­di­gen mee naar de kerk te gaan. Dit jaar vindt de Kerk­proe­ve­rij plaats in het week­end van 15 en 16 sep­tem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.