KN-ju­bi­le­um: Bid een no­veen voor Ka­tho­liek Nieuws­blad

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Steek de kaars thuis of in uw pa­ro­chie­kerk aan, bij Ma­ria of in een ka­pel­le­tje on­der­weg of een kerk op uw va­kan­tie­be­stem­ming. De KN-no­veen­kaars bran­dend in Ro­me of in Re­gens­burg, in Scher­pen­heu­vel of in Schie­dam: dat zou toch prach­tig zijn! Bid met ons mee, uit dank­baar­heid voor 35 jaar Ka­tho­liek Nieuws­blad. We zijn dank­baar voor on­ze trou­we abon­nees en do­na­teurs en voor ie­der­een die in al die ja­ren op wel­ke wij­ze dan ook een bij­dra­ge aan Ka­tho­liek Nieuw­blad heeft ge­le­verd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.