DE BREIJ EN KUIPERS ZIJN EEN ‘RUIMTEDUO’

An­dré Kuipers en Clau­dia Breij heb­ben el­kaar ge­von­den bij een ruim­te­ver­haal voor kin­de­ren, An­dré het As­tro­nau­tje.

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - ERIK JONK @ErikJonk [email protected]­tro­nieuws.nl

In een re­pe­ti­tie­ruim­te in Am­ster­damWest zit­ten twee gro­te na­men en­thou­si­ast aan ta­fel. Iets ver­der­op staat een rood­wit­te ra­ket waar ze stie­kem mis­schien wel even in zou­den wil­len klim­men. De een is An­dré Kuipers, on­ze na­ti­o­na­le held die als eni­ge Ne­der­lan­der twee keer de ruim­te be­zocht (2004 en 2011). Te­gen­over Kuipers zit Clau­dia de Breij, ca­ba­re­tier en zan­ge­res die met Mag

Ik Dan Bij Jou een hit scoor­de die tot ver bui­ten de damp­kring ge­waar­deerd wordt.

An­dré Kuipers’ 204 zwaar­te­kracht­lo­ze da­gen in het heel­al wa­ren druk­be­zet, maar hij vond tij­domer een een ver­haal te be­den­ken: An­dré het Astro

nau­tje. Naar ver­luidt is dit het eni­ge boek dat in de ruim­te ge­schre­ven is. Pro­du­cent Senf The­a­ter­part­ners maak­ten er een kin­der­voor­stel­ling van. Kuipers zelf vroeg Clau­dia de Breij om lied­jes bij zijn veel ver­koch­te ver­haal te schrij­ven. An­ders­om hielp hij haar al eens bij haar ca­ba­ret­show Teer

ling.

Het speel­se en edu­ca­tie­ve An­dré het As­tro­nau­tje ging gis­te­ren in pre­mi­è­re in Delft, maar werd vier jaar ge­le­den door de gro­te An­dré de as­tro­naut via de zon­dag­se vi­deo­ver­bin­ding aan zijn ei­gen kin­de­ren ver­teld, toen ze 3 en 5 wa­ren. Door het boek en de the­a­ter­voor­stel­ling kun­nen nu ook an­de­re kin­de­ren ge­nie­ten van de be­le­ve­nis­sen van het as­tro­nau­tje. Kuipers doet dat niet zon­der re­den: „Uit we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek blijkt dat als je jeugd al rond hun ze­ven­de op een leu­ke ma­nier met tech­niek in aan­ra­king brengt, je ze ge­won­nen hebt voor la­ter. Jon­ge­ren zijn van na­tu­re nieuws­gie­rig.”

Clau­dia de Breij krijgt een lied­je uit de voor­stel­ling te zien, op het mo­biel­tje van de we­reld­be­roem­de as­tro­naut. ‘Zoek het lek­ker zelf uit, op naar de maan’, wordt er ge­zon­gen.„Wat leuk! Dan be­staat het op­eens echt hè?” In Teer­ling speelt ruim­te­vaart een rol, dus ze vroeg Kuipers des­tijds om raad. „Daar heb ik veel aan ge­had. An­dré kon ook ver­tel­len over de kracht van ver­beel­ding en iets wil­len en het dan waar kun­nen ma­ken, daar ging mijn show toen ook over.” Nu was het an­ders­om. Kuipers: „Ja, ik dacht ‘hé, ik ken ie­mand’, ha­ha.” De Breij: „Ik heb lied­jes ge­maakt die in elk ge­val moesten klop­pen. Dat een ra­ket 26 miljoen pk no­dig heeft om los te ko­men van de zwaar­te­kracht en niet10 of­zo, voor de nerds in de zaal na­tuur­lijk.”

An­dré het As­tro­nau­tje is tot en met eind mei te zien. Roos van Er­kel (film Het Bom­bar­de­ment, musical Het Meis­je Met Het Ro­de Haar), Daan van Rijs­sel en twee kin­de­ren staan op de plan­ken.

/ FEMMY WEIJS

An­dré Kuipers en Clau­dia de Breij voor de ‘pren­ten­boek­ra­ket’ die tot le­ven is ge­ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.