ME­LA­NIA TRUMP NIET AL­TIJD EENS MET MAN

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

First la­dy Me­la­nia Trump is niet al­tijd even blij met wat haar man, de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump, op Twit­ter zet. Dat ver­tel­de ze gis­te­ren aan Ame­ri­kaan­se jour­na­lis­ten in Ca­ï­ro, waar ze op be­zoek was. „Ik geef mijn eer­lij­ke me­ning en ad­vies”, ver­tel­de Me­la­nia. „Soms luis­tert hij naar me en soms doet hij niks met mijn raad. Maar ik heb mijn ei­gen me­nin­gen en het is voor mij heel be­lang­rijk te zeg­gen wat ik voel en vindt.” Wel steunt ze haar man bij het be­noe­men van Brett Ka­van­augh tot rech­ter van het Hoog­ge­rechts­hof.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.