Cu­li­nair ge­nie­ten in de Kop van Noord-Hol­land

Toe­ris­ten we­ten de Kop van Noord-Hol­land de laat­ste ja­ren steeds be­ter te vin­den. In de­ze se­rie: wat vin­den zij daar ei­gen­lijk? In deel drie geeft Me­tro je tips om lek­ker te eten en sla­pen in de Kop van Noord-Hol­land. Meer in­fo? Dag­jeuitin­de­kop.nl.

Metro Holland (Amsterdam) - - Branded Content -

1 LEK­KER UIT ETEN

Het na­jaar is het per­fec­te sei­zoen om lek­ker uit eten te gaan. Ga op amu­setour in Den Hel­der en Scha­gen of maak een cu­li­nai­re wan­de­ling waar­bi jjev an res­tau­rant naar res­tau­rant hopt. Tij­dens een amu­setour proef je am­bach­te­lij­ke amu­ses in com­bi­na­tie met mooie wij­nen. Het me­nu is sa­men­ge­steld door chef-koks en som­me­liers. Moe van al dat eten en drin­ken? Dan blijf je toch ge­woon ge­zel­lig een nacht­je sla­pen.

2 WILLEMSOORD

Z etz on­dag 18 no­vem­ber maar in je agen­da, want dan vindt voor de eer­ste keer de Amu­setou rin Den Hel­der plaats. Het ‘amu­se-feest­je’ vindt plaats o pen rond­om Willemsoord. Dit unie­ke com­plex, dat vroe­ger de scheeps- en on­der­houds­werf voor de Ko­nink­lij­ke Ma­ri­ne was, is nu een prach­tig mo­nu­men­taal deel van Den Hel­der dat zich gaan­de­weg ver­der ont­wik­kelt tot open stads­deel.

3 DE STEVENAAK ANTJE

Wil j en a al­le amu­ses en wijn­tjes blij­ven sla­pen? Slaap dan op­he to p De Stevenaak Antje aan de ka­de van Willemsoord. Antje is ge­bouwd als zei­lend vracht­schip in 1875 en is daar­mee een van de oud­ste zei­len­de vracht­sche­pen van het land. Om­dat het in­te­ri­eur is af­ge­werkt met mooie en duur­za­me ma­te­ri­a­len, heeft het schip van bin­nen een war­me, luxe uit­stra­ling ge­kre­gen waar het als gast zeer goed ver­blij­ven is.

4 AMU­SETOUR

Op zon­dag 25 no­vem­ber is de Amu­setour in Scha­gen. Scha­gen is een Noord-Hol­lands pro­vin­cie­stad­je, dat haar stads­rech­ten ver­wierf in de 15e eeuw. D ege moe­de­lij­ke sfeer die in Scha­gen hangt, voel jew an­neer je door de smal­le win­kel­straat­jes loopt of aan­schuift bij een van de ter­ras­sen ron dhe t ge­zel­li­ge markt­plein, te­gen­over de Gro­te Kerk.

5 DESIGNHOTEL

Heer­lijk sla­pen na het di­ne­ren in Scha­gen? Geen pro­bleem. Over­nacht in het Ho­tel van Scha­gen. Dit prach­ti­ge designhotel ligt op de rou­te van de Amu­setour, bo­ven het deel­ne­men­de Res­tau­rant Stiel. Per­fec­te com­bi­na­tie van de vrij­heid van een ap­par­te­men tenh et com­fort van een ho­tel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.