Flo­ri­da zet zich schrap voor or­kaan Mi­chael

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De tro­pi­sche storm Mi­chael die over de Golf van Mexi­co rich­ting de VS trekt, heeft zich ont­wik­keld tot een or­kaan. „Met maxi­ma­le snel­he­den van 120 ki­lo­me­ter per uur is Mi­chael nu een or­kaan van de eer­ste ca­te­go­rie”, meldt het Ame­ri­kaan­se or­kaan­cen­trum NHC. Vol­gens het NHC zou de or­kaan in kracht toe­ne­men als hij dins­dag­nacht of woens­dag (lo­ka­le tij­den) de staat Flo­ri­da be­reikt. Te­gen die tijd zou Mi­chael wind­snel­he­den tot 178 ki­lo­me­ter per uur heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.