RECH­TER RAAKT ON­WEL

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De rechts­zaak over de Zwar­te Piet-blok­ka­de op de A7 be­gon iet­wat on­ge­woon om­dat een van de rech­ters flauw viel. Hal­ver­we­ge het voor­le­zen van de aan­klacht door de of­fi­cier van jus­ti­tie zat de man in­eens ach­ter­over ge­zakt be­we­ging­loos op zijn stoel. Na enig aan­drin­gen open­de hij weer zijn ogen. De rech­ters schor­sten daar­op de zit­ting. Na een uur werd de zit­ting her­vat, met goed­keu­ring van een arts die de rech­ter had on­der­zocht. Dit tot opluchting

van ad­vo­caat Tjal­ling van der Goot, die 33 van de 34 ver­dach­ten ver­te­gen­woor­digt. „De zaak heeft een lan­ge voor­be­rei­ding ge­had bij ons.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.