Tbs voor ver­oor­deel­de moei­lij­ker te ont­lo­pen

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Het ka­bi­net neemt maat­re­ge­len om te voor­ko­men dat ver­oor­deel­den tbs kun­nen ont­lo­pen door onderzoek naar hun gees­te­lij­ke ver­mo­gens te dwars­bo­men. Minister San­der Dek­ker (Rechts­be­scher­ming) wil in de wet ver­dui­de­lij­ken wie in aan­mer­king komt voor tbs en rech­ters en of­fi­cie­ren van jus­ti­tie daar­over bij­scho­len. Ook moet de rech­ter voort­aan niet al­leen be­kij­ken of een psy­chi­sche stoor­nis een rol heeft ge­speeld bij het ge­pleeg­de mis­drijf, maar zich voor­al ook over de kans op her­ha­ling bui­gen. „Het mag niet zo zijn dat ie­mand met een ern­sti­ge stoor­nis zijn be­han­de­ling ont­loopt door niet mee te wer­ken”, al­dus Dek­ker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.